CGVS publiceert gids voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft een nieuwe gids gepubliceerd die informatie verschaft aan niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvragen in België, alsook aan hun voogd.

Deze gids licht het parcours toe dat een niet-begeleide minderjarige doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België. Deze gids kadert in de wettelijke verplichting van het CGVS om informatie te verstrekken, en werd gepubliceerd met de steun van het AMIF.

De gids is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands, Arabisch, Dari, Pashtou, Somalisch, en Tigrinya op de website van het CGVS. 

Vanaf 24.02.2017 geeft de Dienst Vreemdelingenzaken op vraag van het CGVS deze gids al mee aan niet-begeleide minderjarige asielzoekers die Engels, Frans of Nederlands spreken. Dit gebeurt bij de registratie van de asielaanvraag. Van zodra de gids beschikbaar is in andere talen, zal deze ook aan de andere niet-begeleide minderjarige asielzoekers worden meegegeven.

De Nederlandse versie van de gids vindt u hieronder. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het CGVS.

Publicatiedatum: di 28 feb 2017
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: