Publicatie datum: 04 februari 2013

De herziene Asielprocedurerichtlijn is een feit sinds juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kunnen hier worden geraadpleegd.