Publicatie datum: 05 december 2018

Dit rapport houdt het Belgische beleid op het vlak van terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen kritisch tegen het licht en presenteert recente cijfers. Net zoals Myria’s laatste migratieverslag focust het rapport op kwesties die verband houden met het recht op een gezinsleven van personen in detentie. Myria formuleert aanbevelingen om het respect voor de mensenrechten van die personen te verbeteren.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: detention

Publicatie datum: 30 juni 2017

UNHCR developed a practical tool called "Stateless Persons in Detention: A tool for their identification and enhanced protection". The purpose of the instrument is to facilitate identification o persons in the context of detention who may be stateless and to support the achievement of solutions to their predicament.
Hoofdthema: Statelessness
Publicatietype: Study
Trefwoorden: statelessness, identification, detention

Publicatie datum: 19 mei 2017

In the wake of the refugee crisis and in reaction to terrorist attacks, European governments are seeking tighter control over the whereabouts of migrants and refugees. This policy paper sheds light on EU rules regulating the detention of applicants for international protection, how they are currently implemented by Member States, and the ongoing reform process.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: detention

Publicatie datum: 18 februari 2015

18 (lid)staten gaven gedetailleerde informatie en beschikbare statistische data over administratieve detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in hun land. De ad-hoc query werd gelanceerd door het Belgisch EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze Inform zet de belangrijkste bevindingen op een rij van de EMN studie over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in de Europese Unie.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze focusstudie omvat een vergelijkend rapport uit over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid. Verschillen, gelijkenissen en goede praktijken worden onderzocht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 02 juli 2014

Vandaag werd de EMN-studie gepubliceerd over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in België. Het vergelijkend syntheserapport van alle nationale studies over dit onderwerp wordt later tegen het einde van de zomer verwacht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 15 april 2013

De compilatie van antwoorden van zes lidstaten hebben onder andere betrekking op de toegang die wordt verleend aan bepaalde organisaties of personen en de sites die beschikbaar zijn voor deze personen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: alternatieven voor detentie

Publicatie datum: 24 oktober 2012

UNHCR brengt richtlijnen uit over de criteria aangaande de opsluiting van asielzoekers en alternatieven voor detentie.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: alternatieven voor detentie

Publicatie datum: 01 juni 2011

Publicatie van het UNHCR: Legal and Protection Policy Research Series
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) stelt een rapport over het INAD-centrum en de respectering van de grondrechten van vreemdelingen voor
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: terugdrijving