Het INAD-Centrum en de grondrechten van vreemdelingen (Centrum)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) stelt een rapport over het INAD-centrum en de respectering van de grondrechten van vreemdelingen voor

Het INAD-centrum van de Brussel-nationaal luchthaven is de plaats waar meestal passagiers vanuit landen buiten de Schengen-zone, aan wie de toegang tot het Belgische grondgebied wordt geweigerd, worden gedetineerd: daar zijn ze van hun vrijheid beroofd, in afwachting van hun terugdrijving of van hun toelating tot het grondgebied.

In zijn rapport benadrukt het Centrum:

•de afwezigheid van een juridische kader voor die detentie plaats;
•de detentie omstandigheden in de licht van de aanbevelingen die al door o.a. het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) werden verwoorden;
•de bijzondere materiële en juridische moelijkheden voor “Inad” vreemdelingen bij het aanvechten, te gelegener tijd, van de gegrondheid van de beslissing tot terugdrijving die tegen hun werd genomen.

In het kader van zijn wettelijke opdracht van het wachten over het respect van de fundamentele rechten van vreemdelingen, geeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en racisme bestrijding aanbevelingen uit, gericht aan hun verbetering.
 

Publication Date:
wo 11 mei 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: