Detention Guidelines (UNHCR)

UNHCR brengt richtlijnen uit over de criteria aangaande de opsluiting van asielzoekers en alternatieven voor detentie.

Cover page of UNHCR detention guidelines

Download publication

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor overheden, parlementsleden, advocaten, dossierbehandelaars en rechters, alsook internationale en nationale instanties die werken rond detentie en asiel, zoals ook niet-gouvernementele organisaties, mensenrechtenorganisaties en UNHCR personeel.

Deze richtlijnen kunnen ook worden geraadpleegd op de website of het UNHCR.

Publication Date:
wo 24 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: