Publicatie datum: 17 augustus 2015

On 27 July 2015, UNHCR and Fedasil launched the report “All Born on 01/01” which examines the situation of Afghan asylum seekers residing in collective reception centres in Belgium.
Hoofdthema: Reception
Publicatietype: Report
Trefwoorden: UNHCR, reception centre, Fedasil, Afghanistan

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN Inform omvat de voornaamste bevindingen van de overeenstemmende EMN studie, die erop gericht was goede praktijken en mechanismen te identificeren die flexibele en efficiënte opvangfaciliteiten mogelijk maken, zonder in te boeten op de kwaliteit ervan.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 06 september 2013

Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de organisatie van de opvangstructuren in de verschillende EU lidstaten en goede praktijken te identificeren voor een efficiënt, flexibel en kwalitatief opvangsysteem.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 01 april 2011

Ad-Hoc Query, requested by the Polish NCP concerning the different systems of reception centres in the EU - 12 responses
Hoofdthema: Ad hoc vragen

Publicatie datum: 28 maart 2011

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvangcrisis