Jaarrapport Fedasil 2009

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.

Over dit rapport:

Het jaarverslag van Fedasil schetst in woord en beeld de belangrijkste gebeurtenissen van 2009: de rij wachtenden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, de (niet-)toewijzingen bij Dispatching, opvang in hotels en bij Samu social, overbezetting in de opvangcentra…

Nu we vandaag wachten op de vorming van een nieuwe federale regering, beklemtoont Fedasil het belang van maatregelen die enerzijds het aantal asielzoekers doen dalen en anderzijds de opvangcapaciteit verder doen groeien. Daarom blijft Fedasil pleiten voor een globaal asielbeleid, dat de werkzaamheden van alle betrokken partners coördineert en harmoniseert.

Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Een ingekorte versie in het Engels is evenwel beschikkbaar.
 

Publication Date:
ma 28 mrt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: