05 april 2011

Eurostat publiceerde op 29 maart 2011 vergelijkende data over asielaanvragen in de lidstaten van de Europese unie in 2010

21 maart 2011

The Council adopted the new directive on trafficking in human beings as proposed by the Commission last spring

10 maart 2011

The Belgian National Contact Point participated in an international workshop on “Migration challenges for pre-accession countries in South-East Europe” in Belgrade and gave a lecture on "The European Migration Network and other international instruments.
Hoofdthema: Migration

10 maart 2011

De brochure 'Asiel in België' is een gezamenlijk project van Fedasil en het CGVS, gerealiseerd met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds.

15 februari 2011

The European Commission presented an EU agenda for reinforcing the rights of the child. It includes a series of concrete actions, including promoting specific safeguards and procedural guarantees for children seeking asylum and child specific reception measures.

28 januari 2011

Commissioner Malmström presents Action Plan on visa liberalisation with the Republic of Moldova
Hoofdthema: Migratie

28 januari 2011

Asielzoekers naar Griekenland terugsturen is een schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Hoofdthema: Asiel

19 januari 2011

The federal State Secretary for Migration and Asylum Policies Melchior Wathelet has given a pressconference presenting the asylum and migration policies in 2010 and providing an overview of some statistical data.

20 december 2010

Om de vooruitgang van migranten in het gastland beter op te volgen en om te identificeren waar beleidsmaatregelen nodig zijn, is er behoefte aan longitudinale data op gebied van asiel en migratie.
Hoofdthema: Statistieken