Stand van zaken kwalificatierichtlijn

De herziening van de richtlijn werd goedgekeurd en gepubliceerd in december 2011. De omzetting moet zijn gebeurd tegen 21 december 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.

De overzichtsfiches zijn enkel in het Engels beschikbaar

Publication Date:
do 31 jan 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: