Publicatie datum: 08 november 2017

Forced returns of rejected asylum seekers to Afghanistan have been heavily debated in Sweden. In this context, the Swedish Contact Point of the EMN has gathered and analyzed the information provided by 17 Member States, including Belgium, on this topic.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: forced return, Afghanistan

Publicatie datum: 11 december 2014

Deze Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de desbetreffende EMN studie bedoeld om het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten, als voornaamste EU beleidsinstrumenten van het terugkeerbeleid, te analyseren.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gedwongen terugkeer

Publicatie datum: 11 december 2014

Deze studie analyseert het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten van de EU-lidstaten en identificeert goede praktijken op dat vlak.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gedwongen terugkeer

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Informatiefiche geeft een overzicht van de huidige situatie rond terugkeer in de EU Schengenlanden en Noorwegen, met statistische ondersteuning.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 09 augustus 2013

10 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande hun terugkeerbeleid, gedwongen verwijderingen en vrijwillige terugkeer. Deze vraag werd gelanceerd door het Franse EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 25 juni 2013

Om te voldoen aan een grote vraag naar gedetailleerd cijfermateriaal aangaande asiel en migratie heeft het Belgisch Contactpunt van het EMN een reeks asiel- en migratiestatistieken gebundeld.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 17 januari 2013

Deze compilatie van antwoorden op een ad hoc rondvraag van het Franse contactpunt bevat informatie over de verwijdering van niet-begeleide minderjarigen in EU lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 21 april 2011

Hoe kan één van de moeilijkste beleidsvraagstukken van het moment worden benaderd: omgaan met irruliere migratie. Op 20 april 2011 heeft het Institute for Public Policy Research (ippr) een nieuw rapport uitgegeven over irreguliere migratie in de UK
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: gedwongen terugkeer