Publicatie datum: 04 november 2020

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the flow of migrants who planned to enter the EU and OECD countries as workers in essential sectors (e.g. health- and care- workers, hospital auxiliary staff, agricultural workers) as well as those who were residing on a temporary or renewable basis for the purpose of work in these sectors. How did EU & OECD countries respond to the need to prevent labour market shortages during the COVID-19 crisis? An answer to this and other questions can be found in the Inform.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: labour migration

Publicatie datum: 16 december 2015

Upon request by the LIBE committee, this research paper reviews the social and economic context of EU international labour migration policy, the status of relevant EU legislation and the available policy options.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: labour migration

Publicatie datum: 16 november 2015

Deze EMN Inform vat de belangrijkste bevindingen samen van de EMN Studie "Vaststellen van tekorten aan arbeidskrachten en de nood voor arbeidsmigratie uit derde landen".
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 30 juni 2015

Deze focus-studie onderzoekt de link tussen tekorten aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt van EU lidstaten en het beleid op vlak van economische migratie van derdelanders.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 03 december 2014

Deze vlaggenschip-publicatie van de OESO analyseert recente ontwikkelingen in migratiebewegingen en -beleid in de OESO-landen en geselecteerde niet-OESO landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 07 augustus 2012

Dit artikel onderzoekt manieren om de rol van de migratie van midden- en laaggeschoolde krachten om arbeidstekorten in te vullen.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 28 april 2011

Brengt circulaire migratie voordelen met zich mee? Zijn er bewijzen dat migranten de circulaire migratie verkiezen boven een andere vorm? Deze nota onderzoekt de redenen achter de belangstellingsstijging voor circulaire migratie, als de voordelen en verbeteringen die voorgesteld worden in het model.
Hoofdthema: Externe Dimensie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 01 december 2006

Wat is het Belgische beleid ten aanzien van hoog-opgeleide werknemers uit niet-Europese landen? Deze studie bespreekt in detail de selectiecriteria, toelatingsvoorwaarden, procedures voor het uitreiken van een arbeidsvergunning en de beschikbare statistische gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies