Circulaire migratie: een drievoudig gewin of een doodlopende weg?

Brengt circulaire migratie voordelen met zich mee? Zijn er bewijzen dat migranten de circulaire migratie verkiezen boven een andere vorm? Deze nota onderzoekt de redenen achter de belangstellingsstijging voor circulaire migratie, als de voordelen en verbeteringen die voorgesteld worden in het model.

Over deze studie:

De afgelopen jaren is migratie voorgesteld en gepromoot in internationale kringen als een oplossing voor de vele onhandelbare en hardnekkige problemen van internationale migratie. Het is voorgesteld als 'het snijvlak tussen migratie en ontwikkeling'. Tegelijkertijd een ontbrekende schakel tussen de implicaties en onduidelijkheden van circulaire migratie voor de rechten van de arbeidsmigranten. Werknemersorganisaties die betrokken zijn met het beschermen van arbeidsmigranten in lijn met de internationale beleidsinstrumenten hebben een aantal problemen onderscheiden bij het concept van circulaire migratie.

Deze studie probeert die specifieke problemen van circulaire migratie en de bredere implicaties voor migrantenrechten en -bescherming aan te pakken. In het bijzonder viseert ze de gevolgen hiervan voor de laaggeschoolden. Ze behandelt eerst het onderwerp van definitie en bekijkt de argumenten van het 'drievoudig gewin' model. Vervolgens staat ze stil bij het overzicht van enkele tijdelijke en circulaire migratieprogramma's en die programma's hun doelstellingen. Ook de benaderingen van internationale agentschappen, zoals bv. de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 'the Global Trade Union Movement', bij het onderwerp van circulaire migratie worden besproken. Tenslotte geven we een overzicht van de belangrijkste gevonden resultaten van deze studie.

 This study is available in English only.

Auteur: Piyasiri Wickramasekara, oud 'Senior Migration Specialist' bij de IAO voor de afdeling van het Internationaal Migratie Programma (MIGRANT) in Geneve

Editor: Andreas Bodemer

Publication Date:
do 28 apr 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: