Publicatie datum: 02 januari 2012

Het jaaroverzicht bespreekt globale statistische trends en verschuivingen tussen januari en december 2010 en behandelt een aantal casestudies. De bevindingen tonen het aanhoudende belang aan van thema's rond gedwongen displacement en staatloosheid.
Hoofdthema: Statistieken

Publicatie datum: 23 november 2011

De belangrijkste doelstelling van dit rapport is de statistische trends over migratie en internationale bescherming voor het referentiejaar 2008 op Europees niveau te beschrijven.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 18 oktober 2011

UNHCR heeft net een statistisch overzicht van de verschillende asieltoepassingen in Europa en geselecteerde niet-Europese landen uitgegeven.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 01 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen