Publicatie datum: 23 november 2011

De belangrijkste doelstelling van dit rapport is de statistische trends over migratie en internationale bescherming voor het referentiejaar 2008 op Europees niveau te beschrijven.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 11 augustus 2011

Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste statistische gegevens aangaande asiel en migratie voor het referentiejaar 2009. Waar mogelijk worden ook de data voor het referentiejaar 2010 weergegeven.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten

Publicatie datum:

Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste statistische gegevens in België met betrekking tot asiel en migratie voor het referentiejaar 2008
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: statistisch rapport

Publicatie datum: 01 september 2009

De voornaamste doelstelling van dit rapport is de beschrijving van statistische trends en gegevens over internationale migratie, asiel en illegale binnenkomst en terugkeer voor het referentiejaar 2007 in België
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten

Publicatie datum: 01 september 2007

Het voornaamste objectief van dit rapport is om statische trens aangaande internationele migratie en asiel te beschrijven in België (referentiejaren 2004 en 2005)
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten