Publicatie datum: 25 juni 2013

Om te voldoen aan een grote vraag naar gedetailleerd cijfermateriaal aangaande asiel en migratie heeft het Belgisch Contactpunt van het EMN een reeks asiel- en migratiestatistieken gebundeld.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 07 maart 2013

In deze rondvraag geven 21 lidstaten hun beleid weer aangaande de mogelijkheid tot toegang tot de arbeidsmarkt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 09 september 2011

De studie van het adviesbureau 'Deloitte België' richt zich op de migratie formaliteiten voor hoogopgeleide werknemers van derde landen in zes Europese lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: werkvergunning

Publicatie datum: 17 juni 2011

EMN presenteert zijn synthesereport van de EMN studie ‘Satisfying Labour Demand through Migration ’ De bron van deze publicatie zijn de verschillende nationale studies die in 2010 van de Nationale Contactpunten van het EMN werden uitgevoerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 28 december 2010

Wat is de Belgische benadering aangaande arbeidsmigratie? In deze studie wordt de relatie tussen (het aanpakken van) arbeidsschaarste en het migratiebeleid onder de loep genomen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: thematische studie

Publicatie datum: 01 december 2006

Wat is het Belgische beleid ten aanzien van hoog-opgeleide werknemers uit niet-Europese landen? Deze studie bespreekt in detail de selectiecriteria, toelatingsvoorwaarden, procedures voor het uitreiken van een arbeidsvergunning en de beschikbare statistische gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies