Publicatie datum: 15 januari 2018

This Inform presents an overview of the EMN Study on “Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures”. 

Publicatie datum: 15 januari 2018

Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.   

Publicatie datum: 30 juni 2017

UNHCR developed a practical tool called "Stateless Persons in Detention: A tool for their identification and enhanced protection". The purpose of the instrument is to facilitate identification o persons in the context of detention who may be stateless and to support the achievement of solutions to their predicament.
Hoofdthema: Statelessness
Publicatietype: Study
Trefwoorden: statelessness, identification, detention

Publicatie datum: 29 september 2016

This publication investigates the identification of suspected jihadists among asylum seekers and of jihadist activities in and around reception centers for asylum seekers.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: identification

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN studie over de detectie en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in procedures voor internationale bescherming en terugkeerprocedures.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: kwetsbare groepen

Publicatie datum: 31 maart 2014

Deze focusstudie bestudeert de mechanismen voor opsporing, identificatie en doorverwijzing van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, die in procedures voor internationale bescherming of gedwongen terugkeer (Dublin) verwikkeld zijn.

Publicatie datum: 07 maart 2013

16 lidstaten geven informatie over verschillende aspecten aangaande slachoffers van mensenhandel zoals regelegeving, criteria, procedures en verblijfsvergunningen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: bijstand

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 25 september 2012

In deze nationale bijdrage voor de EMN focusstudie beschrijft het Belgische Nationale Contactpunt de problematiek aangaande de identificatie van asielzoekers en afgewezen asielzoekers.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 20 september 2012

De strategie werd aangenomen op 19 juni 2012 en bevat een reeks van concrete en praktische maatregelen die bijdragen aan de richtlijn 2011/36/EC en ze verder aanvult. De uiterste omzettingsdatum is 6 april 2013.