Dublin II Regulation: lives on hold (Dublin transnational network project)

Het Dublin transnational network project dat wordt gecoördineerd door Forum Réfugiés -Cosi in samenwerking met ECRE, Hungarian Helsinki Committee en nationale partners heeft een vergelijkend rapport gepubliceerd aangaande de toepassing van de Dublinverordening in verscheidene Europese lidstaten.

De Dublinverordening is 10 jaar oud en bepaalt welke Europese lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Het Dublin transnational network project publiceerde een vergelijkend rapport van de toepassing van de Dublinreglementering in Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Slovakije, Spanje, Nederland en Zwitserland.  

Volgens het rapport werkt het Dublinsysteem, die de lidstaten beschouwen als een hoeksteen van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid, in het nadeel van vluchtelingen, omdat het zou leiden tot de opdeling van families, een toename van het aantal detenties en het bemoeilijken van de toegang tot de asielprocedure.

Meer achtergrondinformatie en nationale bijdragen kunnen worden geraadpleegd op www.dublin-project.eu 

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
do 28 feb 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: