Publicatie datum: 09 oktober 2018

In deze Myriatics stelt Myria o.a. vast dat er een stijgend aandeel immigraties is uit de nieuwe EU-lidstaten, een proportionele daling van de immigraties uit de landen van de EU-15, een aanzienlijke en recente vermindering van de immigraties van Marokkanen en Turken en, tot slot, een toename van de immigraties uit West-Azië, in het bijzonder uit landen in oorlog.
Hoofdthema: Cross-sectionaal, Migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: migration flows

Publicatie datum: 05 september 2018

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration flows

Publicatie datum: 22 december 2011

Dit verslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) reikt statistische en demografische informatie over de migratieconjunctuur en de migrantenpopulaties in België aan
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: statistisch rapport

Publicatie datum: 21 december 2011

Eurostat stelt een nieuw statistisch rapport voor waarbij verschillende kenmerken van migratenpopulaties in Europa worden besproken.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum:

Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 28 december 2010

Gebruikmakend van de beschikbare datagegevens van 29 Europese landen, heeft het onderzoeksteam van Prominstat de omvang, vergelijkbaarheid en kwantitatieve data in het gebied van migratie, integratie en discriminatie in Europa onderzocht.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: immigratie