Statistieken over migratie, integratie en discriminatie in Europa

Gebruikmakend van de beschikbare datagegevens van 29 Europese landen, heeft het onderzoeksteam van Prominstat de omvang, vergelijkbaarheid en kwantitatieve data in het gebied van migratie, integratie en discriminatie in Europa onderzocht.

Cover page report

Download publication

Over dit rapport:

Het eindrapport van het Prominstat project is een samenvoeging van de belangrijkste resultaten van het hele onderzoek. Het rapport bevat een overzicht van het project, een beschrijving van het institutionele kader van datagegevens en de evolutie van (inter-)nationale datagegevens, een analyse van verschillende databronnen, een overzicht van de kloof tussen beschikbare gegevens en ook aanbevelingen om de databanken te verbeteren en te vervolledigen. Vervolgens somt dit rapport de belangrijkste bevindingen op van de thematische studies in dit specifieke project.

Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels. 

Auteurs: Albert Kraler & David Reichel (ICMPD)

Publication Date:
di 28 dec 2010
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: