Statistisch en demografisch verslag 2010 (Centrum)

Dit verslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) reikt statistische en demografische informatie over de migratieconjunctuur en de migrantenpopulaties in België aan

Zowel in België als in de rest van Europa vormt migratie en de gevolgen ervan het onderwerp van heel wat maatschappelijke debat. En ook al kan de problematiek op heel wat belangstelling rekenen, heel dikwijls wordt ze slecht begrepen.

Kennis van de migratierealiteit(en) zal het begrip binnen de maatschappij – te meer wanneer de maatschappij steeds meer door bevolkingen van diverse afkomst wordt gekenmerkt – versterken en kan bijdragen tot maatschappijkeuzes en politieke denkpistes die beter aan die realiteit zijn aangepast. Dit verslag wil statistische en demografische elementen aanreiken om burgers en beslissingmakers te informeren over de migratieconjunctuur en de migrantenpopulaties.

Dit verslag is opgemaakt door Nicolas Perrin en geactualiseerd door Quentin Schoonvaere (Centre de Recherche en Démographie et Sociétés, Université catholique de Louvain) in samenwerking met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum).

De redactie van dit rapport past in het kader van de wettelijke opdracht van het Centrum te waken over de grondrechten van vreemdelingen en de overheid in te lichten over de aard en de grootte van de migratiestromen. Derhalve bieden wij u een geactualiseerde versie van het rapport « Statistisch en demografisch verslag » aan, waarin de meest recente statistieken inzake de migratiestromen en de demografische dynamiek van de immigrantenpopulaties, worden voorgesteld.

Publication Date:
do 22 dec 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: