Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (Myria)

In deze Myriatics stelt Myria o.a. vast dat er een stijgend aandeel immigraties is uit de nieuwe EU-lidstaten, een proportionele daling van de immigraties uit de landen van de EU-15, een aanzienlijke en recente vermindering van de immigraties van Marokkanen en Turken en, tot slot, een toename van de immigraties uit West-Azië, in het bijzonder uit landen in oorlog.

In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich talrijke veranderingen voorgedaan. Het einde van de jaren 1990 wordt gekenmerkt door een toenemende immigratie van vreemdelingen in België. Het aantal immigraties van vreemdelingen heeft immers een historisch hoog peil bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse binnenkomsten. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse migratiedynamieken aan het werk.

Zo kan worden vastgesteld dat er een stijgend aandeel immigraties is uit de nieuwe EU-lidstaten, een proportionele daling van de immigraties uit de landen van de EU-15, een aanzienlijke en recente vermindering van de immigraties van Marokkanen en Turken en, tot slot, een toename van de immigraties uit West-Azië, in het bijzonder uit landen in oorlog.

Om deze veranderingen en deze diversiteit in profiel te illustreren, werden vier nationaliteiten belicht in deze tiende Myriatics:

• De Franse immigranten, die kenmerkend zijn voor een stabiele en numeriek aanzienlijke grensmigratie;

• de Roemeense immigranten, die een steeds mannelijkere en sterk werkgebonden migratie weerspiegelen;

• de Marokkaanse immigranten, voorbeeld van een oude migratie die echter recent werd afgeremd door een strenger gezinsherenigingsbeleid;

• en de Syrische immigranten, die een asielmigratie vormen waaraan recentelijk de gezinsherenigingen zijn toegevoegd met personen die internationale bescherming genieten.

Deze Myriatics is gebaseerd op een langer artikel, dat ook zal worden gepubliceerd in het Quételet Journal van het UCL Centre for Demographic Research. Download het hier.

Publication Date:
di 09 okt 2018
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: