Toegangsvoorwaarden voor gezinshereniging ter discussie: Een vergelijkende studie in negen lidstaten van de EU

De Koning Boudewijnstichting, het Europees Beleidscentrum en het Odysseus Academisch Netwerk hebben op 17 November 2011 een conferentie georganiseerd over "Gezinshereniging onder druk: streng vs. soepel beleid" waarbij hun laatste publicatie daaromtrent werd gepresenteerd

Betreffende deze studie:

Gezinsherenging is een cruciaal en gevoelig onderwerp dat erkent is op Europees niveau sinds het aannemen van de Richtlijn over het recht op familiehereniging in 2003. Terwijl de richtlijn de doelstelling definieert en de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging omkadert, hebben de lidstaten toch enige speelruimte op vlak van uitvoering.

Deze nieuwe studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, uitgevoerd door het Europees Beleidscentrum in samenwerking met het Odysseus Academische Netwerk, met betrekking tot negen lidstaten van de EU, toont deze studie aan dat in het algemeen, de nationale regels betreffende de voorwaarden voor gezinshereniging herhaaldelijk zijn aangepast om gezinshereniging moeilijker te maken. Hoewel deze restrictieve tendens wordt gedeeld door een meerderheid van de lidstaten, zijn er een aantal met een flexibeler beleid.

Deze studie is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

Auteurs: Yves Pascouau (Senior Policy Analyst, European Policy Centre) en Henri Labayle (Docent bij de Universiteit Pau, France).

Publication Date:
ma 28 nov 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: