oktober 2019

The conference 'From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new programme (2020-2024) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?' was held in Helsinki on the 24th and the 25th of October.

oktober 2019

Op 22 oktober 2019 publiceerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) de resultaten van de enquête die de VVSG afnam in het voorjaar van 2019. Hieruit blijkt dat vooral de zoektocht naar een woning voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zeer problematisch is. De regelgeving stelt dat zij het Lokale Opvanginitiatief (LOI) in principe binnen de twee maanden moeten verlaten. Net als in de VVSG-bevraging van 2017 acht de helft van de respondenten die termijn niet haalbaar. Bij bijna 1 op 5 lukt dit zeer uitzonderlijk, en enkel dankzij de mogelijkheid om het verblijf in het LOI tweemaal met telkens 1 maand te verlengen.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: huisvesting, LOI's, discriminatie

december 2018

Op 12 december 2018 organiseerde het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijks beleidsevenement rond asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van internationale bescherming, legale migratie en integratie kwamen aan bod, alsook de recente evoluties aangaande irreguliere migratie, mensenhandel en terugkeer.  

januari 2018

As of 1 January 2018, certain third-country nationals have the obligation to follow an integration programme in the German-speaking Community.

december 2017

Vandaag heeft het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) een conferentie georganiseerd over de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van asiel en migratie die zich hebben voorgedaan in 2017.

november 2017

Today an amending regulation came into force, establishing a new common design and enhanced security features for residence permit cards in the EU.
Hoofdthema: Integration, Migration

augustus 2017

The State Secretary for Asylum Policy and Migration Theo Francken and the Walloon Minister for Employment have signed on 29 August a collaboration agreement intended to foster the socio-professional insertion of asylum seekers.
Hoofdthema: Integration, Reception
Trefwoorden: employment

mei 2017

An ordinance of the Joint Community Commission of Brussels - which was published in the Belgian Gazette today - establishes a mandatory integration programme for newcomers in Brussels. 
Hoofdthema: Integration
Trefwoorden: Brussels, integration programme

januari 2017

Today a new law enters (partly) into force inserting a general residence condition into the Immigration Act. The Immigration Office can now put an end to a residence permit if the person cannot put forward provable integration efforts.

november 2016

Het Belgische contactpunt van het Europees migratienetwerk (EMN) organiseerde een conferentie over arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming. Het evenement vond plaats op 8 november 2016 in Brussel.

juni 2016

Op 29 juni werd in Parijs door het Franse contactpunt van het EMN een conferentie georganiseerd over de arbeidsmartintegratie van begunstigden van internationale bescherming en specifieke ondersteunende maatregelen ter bevordering hiervan.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: toegang tot de arbeidsmarkt

juni 2016

The activity rate for non-EU citizens is lower than for nationals with a higher unemployment rate and a lower employment rate.

juni 2016

The Action Plan aims at supporting Member States in the integration of third-country nationals and their economic and social contribution to the EU. It will be accompanied by a legal proposal to reform the rules on highly skilled migrants coming to the EU to work.

november 2015

As from 9 November 2015, an asylum seeker can obtain a C work permit four months after applying for asylum. The 6 month period was cut to 4 months by a Royal Decree which entered into force today.
Hoofdthema: Asylum, Integration
Trefwoorden: employment, waiting period

oktober 2015

Nieuwkomers zullen in de toekomst een verklaring moeten tekenen wanneer ze in België toekomen. De verklaring zal een aantal sleutelprincipes omvatten van de Europese Conventie inzake de rechten van de mens en de Grondwet.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: engagementsverklaring

november 2014

Since 13 November 2014 and until May 2015, Belgium is chairing the Committee of Ministers, the political decision making organ of the Council of Europe. Under the Belgian Presidency, migration and asylum will be part of the issues tackled.

april 2014

The summit took stock of progress made on Roma inclusion in the EU. It focused on three major themes: making policies inclusive for all Roma at the local level; making EU funding reach the local and regional authorities; making Roma integration a local reality.

september 2013

De Koning Boudewijnstichting is op zoek naar jonge onderzoekers, studenten of afgestudeerden, die kunnen bijdragen tot beleidsontwikkeling rond de thema's migratie en integratie. Vier personen zullen beloond worden voor hun werk!
Hoofdthema: Integratie

december 2012

Verschillende experten, waaronder Dirk Jacobs (ULB) en Jasper Dag Tjaden (Migration Policy Group), deelden hun inzichten inzake "Onderwijs en Integratie" vanuit een Belgische en Europese invalshoek.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: onderwijs

december 2012

Vandaag, 14 december, is de wet verschenen die de Belgische nationaliteitswetgeving wijzigt. Het doel is de verkrijging van de Belgische nationaliteit "migratieneutraal" te maken.

december 2012

Een persbericht van de nationale bank van België geeft aan dat in 2011 de werkgelegenheidsgraad van personen die buiten de EU geboren zijn in België met 45,8 % de laagste is van alle lidstaten.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: arbeidsmarkt

oktober 2012

In het kader van de uitreiking van de Charles Ullens prijs, werd het werk van zes jonge onderzoekers in de verf gezet. Deze prijs Charles Ullens bekroont elk jaar zes laureaten voor doctoraatsproefschriften, eindverhandelingen en artikels over migratie en integratie
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: Charles Ullens

maart 2012

Philippe Fargues, directeur van het Migration Policy Centre (MPC), stelt de verschillende taken, projecten en activiteiten voor van het nieuwe MPC, dat met de steun van de Europese Unie werd opgericht in januari 2012.
Hoofdthema: Externe Dimensie

november 2011

Het Christelijke Michelsen Instituut heeft een rapport gepubliceerd in opdracht van het Noorse immigratie directoraat over de Noorse informatie, terugkeer en integratie van Irakese onderdanen naar Irak (het IRRINI-Programma). Het onderzoek is gevoerd in samenwerking met de Universiteit van Duhok.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: terugkeer