Publicatie datum: 22 februari 2012

In deze publicatie maken Marleen Maes, Marie-Claire Foblets en Philippe De Bruycker een analyse van de externe dimensies van het EU asiel en migratiebeleid.
Hoofdthema: Externe Dimensie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 06 oktober 2011

Dit EMN synthese rapport geeft een globaal overzicht van de meest significante politieke en wettelijke (inclusief Europese) ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel in de 27 nationale contactpunten plus het contactpunt van Noorwegen in het jaar 2010
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 24 juni 2011

Dit rapport werd gepubliceerd in het kader van het Zaragoza pilootproject aangaande gemeenschappelijke integratieindicatoren.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Studie