Externe Dimensies van het Europese Migratie en Asielbeleid

In deze publicatie maken Marleen Maes, Marie-Claire Foblets en Philippe De Bruycker een analyse van de externe dimensies van het EU asiel en migratiebeleid.

 

Deze publicatie bevat verschillende bijlagen van academische experten en mensen uit het veld. De asiel- en migratiethema's in de EU na de ratificatie van het Vedrag van Lisabon in 2009 komen er aan bod.

De auteurs analyseren het algemene wettelijke kader en de relatie tussen internationaal recht, mensenrechten en EU asiel en migratiebeleid.

Komen verder nog aan bod:

  • De rol van het Europees Hof van Justitie wordt eveneens uitgebreid belicht
  • De bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten mbt asiel en migratie
  • De bestaande instrumenten van het externe beleid zoals Mobility parnterships, regionale beschermingsprogramma's, enz. worden onderzocht
  • De huidige Europese regelgeving rond econmische migratie
  • Een reflectie tussen migratie en ontwikkeling.

De publicatie is enkel beschikbaar tegen betaling in het Engels en in het Frans. Een samenvatting kunt u hier raadplegen.

Publication Date:
wo 22 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: