Publicatie datum: 21 oktober 2015

In zijn Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel stelt Myria kwalitatieve en kwantitatieve data voor over deze fenomenen, juridische analyses en aanbevelingen. Het rapport van 2015 focust in het bijzonder op slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken en slachtoffers van loverboys.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 04 december 2014

This annual report on Human Trafficking, produced by the Federal Migration Centre, provides qualitative and quantitative data on victims of human trafficking as well as judicial analysis and recommendations to the new government.

Publicatie datum: 25 september 2013

Vandaag heeft de Expertengroep inzake de bestrijding van Mensenhandel (GRETA) haar rapport gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht welke acties de Belgische overheden ondernomen hebben om mensenhandel te voorkomen en de bestrijden.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 21 mei 2013

Dit document geeft slachtoffers en mensen uit de praktijk een overzicht van de rechten gebaseerd op EU wetgeving.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 07 maart 2013

16 lidstaten geven informatie over verschillende aspecten aangaande slachoffers van mensenhandel zoals regelegeving, criteria, procedures en verblijfsvergunningen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: bijstand

Publicatie datum: 15 maart 2012

Peter H. van der Laan, Monika Smit, Inge Busschers en Pauline Aarten hebben deze publicatie uitgebracht in opdracht van de Campbell Collaboration. Het onderzoek spitst zich toe op mensenhandel in het kader van sexuele uitbuiting en prostitutie.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum:

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft net zijn nieuwe jaarverslag 2010 laten verschenen rond mensenhandel en mensensmokkel
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) publiceerde een meertalige brochure voor slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 04 mei 2011

De Koning Boudewijnstichting publiceert een handleiding voor wie zich inzet voor de (her)integratie van slachtoffers van mensenhandel - enkel in het Engels verkrijgbaar
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: anti-trafficking