Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN Inform omvat de voornaamste bevindingen van de overeenstemmende EMN studie, die erop gericht was goede praktijken en mechanismen te identificeren die flexibele en efficiënte opvangfaciliteiten mogelijk maken, zonder in te boeten op de kwaliteit ervan.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 06 september 2013

Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de organisatie van de opvangstructuren in de verschillende EU lidstaten en goede praktijken te identificeren voor een efficiënt, flexibel en kwalitatief opvangsysteem.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 25 mei 2011

Kroniek van een (nieuw) crisisjaar. Fedasil heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het chronologisch overzicht toont aan dat de overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers aanhield en de laatste maanden zelfs toenam.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvang

Publicatie datum: 28 maart 2011

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvangcrisis