Fedasil: Jaarverslag 2010

Kroniek van een (nieuw) crisisjaar. Fedasil heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het chronologisch overzicht toont aan dat de overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers aanhield en de laatste maanden zelfs toenam.

Download publication

Gezien de hoge instroom en de lange asielprocedure zal Fedasil de noodopvangplaatsen, vandaag goed voor 15% van de opvangcapaciteit, niet voor eind 2011 kunnen sluiten. Toch zijn we er ons van bewust dat een verdere uitbreiding van het netwerk niet de oplossing is voor de opvangcrisis.

In 2011 staan we voor de volgende uitdagingen: de gevolgen evalueren van de maatregelen die de federale regering nam om de instroom te beperken en de uitstroom, onder meer het aantal personen dat vrijwillig terugkeert, verhogen. Samenwerken met de betrokken diensten en een globale aanpak van de problemen zijn hiervoor onontbeerlijk.

Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Binnenkort verschijnt er ook een ingekorte versie in het Engels.

Publication Date:
wo 25 mei 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: