Publicatie datum: 08 augustus 2012

Dit hoofdstuk uit "Arab Society in Revolt" bekijkt demografische trends en de mate waarin immigratie kan helpen om demografische uitdagingen aan te gaan. De focus ligt op de Arabische Mediterrane regio, waarbij emigratie en opstand als twee mogelijke antwoorden worden gezien van jongeren.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: demografie

Publicatie datum: 07 maart 2012

UNHCR antwoordt op de vragen die worden opgeworpen door de Europese Commissie in verband met gezinshereniging van derdelanders. De paper van het UNHCR voorziet in praktische aanbevelingen aan lidstaten over de verschillende zaken die verband houden met gezinshereniging met vluchtelingen.

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) publiceerde een statistisch rapport, uitgevoerd van de Groupe d’étude de Démographique Appliquée (UCL)
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 01 december 2009

Deze studie bespreekt de bestaande beschermingsstatuten in België in het kader van het asiel- en migratiebeleid, waaronder diegene die zijn geharmoniseerd op Europees niveau. Het betreft de wettelijke basis en de rechten die aan de verschillende statuten zijn verbonden.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asiel