EU-geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde beschermingsstatuten in België (EMN)

Deze studie bespreekt de bestaande beschermingsstatuten in België in het kader van het asiel- en migratiebeleid, waaronder diegene die zijn geharmoniseerd op Europees niveau. Het betreft de wettelijke basis en de rechten die aan de verschillende statuten zijn verbonden.

Over deze studie:

de harmonisatie van het Europese asielbeleid bood aan België de mogelijkheid om een wettelijke basis te geven aan een ruime interpretatie van de Conventie van Genève en om de subsidiaire beschermingsstatus in te voeren. Naast de vluchtelingenstatus en de status van subsidiair beschermde, bestaan er nog 10 andere statussen en administratieve procedures die kunnen leiden tot het bieden van bescherming in België in overeenstemming met internationale verplichtingen. Hoewel de nationale beschermingssttatussen hun gebreken hebben, verkiezen de betrokken partners om deze statussen te verbeteren op nationaal vlak boven een harmonisatie op Europees niveau, opdat dit  laatste zou kunnen leiden tot het verlagen van de beschermingsstandaarden en rechten. 

Deze publicatie is enkel in het Engels beschikbaar

Dit rapport werd in opdracht van het Belgisch contactpunt van het EMN uitgevoerd door:

Marleen Maes (University of Leuven)
Professor M-C Foblets (University of Leuven)
Professor Dirk Van Heule (University of Antwerp)


 

Publication Date:
di 01 dec 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: