Azielzoekers, vluchtelingen en staatlozen in België (Centrum)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) publiceerde een statistisch rapport, uitgevoerd van de Groupe d’étude de Démographique Appliquée (UCL)

Het rapport biedt een overzicht over de belangrijkste data met betrekking tot asielzoekers, vluchtelingen en staatlozen in België.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Frans.
 

Publication Date:
wo 11 mei 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: