Getting the balance right. Strengthening asylum reception capacity at national and EU levels (Migration Policy Institute Europe)

Het MPI Europe rapport van Michael Kegels, beschrijft het cruciale belang van goed functionerende opvangsystemen voor asielzoekers in de Europese Unie.

Dit rapport, geschreven door de Operationele Directeur van het Begisch agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), Michael Kegels, wil de uitdagingen met betrekking tot de opvangcapaciteit waarmee de EU lidstaten geconfronteerd worden, begrijpent en wil de recflectie over mogelijke antwoorden stimuleren. Ten eerste presenteert het rapport de drie basisprincipes van een succevol opvangsysteem —flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit— en de moeilijkheid om een evenwicht te vinden in hun vaak tegenstrijdige eisen. Daarna wordt in het rapport gereflecteerd over de uiteenlopende nationale benaderingen van het opvangbeheer en wil het begrijpen waarom bepaalde strategieën aangenomen worden en welke gevolgen deze hebben voor de lidstaten en het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in het algemeen. Het rapport concludeert met reflecties over het cruciale belang van opvang als een bouwsteen van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem en mogelijke stappen voorwaarts om de kwaliteit, flexibiliteit en kostenefficiëntie van het systeem te versterken door middel van een betere coördinatie en het verlenen van ondersteuning.

Het rapport is beschikbaar in het Engels.

 

Publication Date:
wo 03 feb 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: