Cohousing and case management for unaccompanied young adult refugees in Antwerp. Groundwork for evaluation and literature study (CeMIS)

Hoe kan men de integratie in de samenleving van niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen bevorderen? Dit rapport bespreekt ‘cohousing’ en ‘case management’ voor niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen in Antwerpen (CURANT), een sociale beleidsmaatregel waarbij intensieve geïndividualiseerde begeleiding gecombineerd wordt met samenwonen met een lokale huisgenoot, training en therapie met als doel de sociale integratie te ondersteunen. De onderliggende veronderstellingen van de stakeholders worden onderzocht en de kernideeën van de interventie worden in verband gebracht met academische literatuur.

Dit rapport betreft de sociale beleidsinterventie ‘Cohousing en case management’ voor niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen in Antwerpen (CURANT). CURANT is een innovatieve stedelijke maatregel die verschillende soorten steun aanbiedt aan onbegeleide jongvolwassen vluchtelingen in de stad Antwerpen.

Een consortium van zes instellingen is verantwoordelijk voor de implementatie van CURANT, waaronder CeMIS, het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen, die betrokken is als evaluator.

'Grondwerk voor evaluatie en literatuurstudie' presenteert de eerste stap in een theoriegedreven evaluatie die CURANT onderzoekt. Tijdens de driejarige duur van deze maatregel (van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019) worden diverse andere rapporten gepubliceerd, waaronder een eerste (na 1 jaar) en een tweede (na 2 jaar) evaluatieverslag.

Het rapport biedt eerst een beknopte, beschrijvende introductie van CURANT, waaronder een kort overzicht van bovengenoemde belanghebbende organisaties (stakeholders), basisinformatie over de middelen van het project en beperkte contextuele informatie. Ten tweede bespreekt het rapport het veranderingsmodel van de stakeholder, dit wil zeggen een causale theorie waarin de veronderstellingen en verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de interventie worden opgenomen. Het is een inductief geproduceerd theoretisch model waarvan de creatie werd vergemakkelijkt door onderzoekers (de auteurs van dit rapport), maar stevig gebaseerd op de ideeën van de stakeholders. In het derde deel van het rapport wordt aandacht besteed aan enkele van de centrale concepten en dynamieken van het veranderingsmodel en wordt er een link gelegd naar academische inzichten. De auteurs presenteren een overzicht van de academische literatuur over integratieprocessen van vluchtelingen en daarmee verband houdend publiek beleid. Als zodanig levert het de wetenschappelijke ruggegraat voor de stakeholder-gebaseerde theorie van CURANT.

 

Publication Date:
di 02 mei 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: