Practische Gids en Informatie for Migranten. Ken uw rechten om deze te laten gelden. (Liga voor de Mensenrechten)

Door haar werk in samenwerking met verenigingen op het terrein en haar taak informatie aan te reiken in het kader van individuele verzoeken, heeft de Liga voor de Mensenrechten een aantal behoeften geconstateerd die specifiek zijn voor het domein van migratie. De belangrijkste is ongetwijfeld die van de toegang tot informatie over hun rechten voor migranten. De Liga voor de Mensenrechten heeft daarom een pocket gids gepubliceerd met de belangrijkste praktische informatie voor migranten.

De Liga voor de Mensenrechten heeft een pocket gids gepubliceerd met de belangrijkste praktische informatie voor migranten.

Deze gids heeft de ambitie om zich direct in de handen van de migrant te bevinden. De gids biedt contactgegevens van de instellingen, overheden en verenigingen aan die bruikbaar zijn in de situaties van het dagelijks leven van migranten in België: recht op verblijf, toegang tot gezondheidszorg, opleiding, scholing, huisvesting, enz.

Deze gids bevat basisinformatie die, in de meeste gevallen zal moeten worden aangevuld door met professionals. Een gids voor de professionals, al dan niet gespecialiseerd op het gebied van migratie, werd gepubliceerd in september 2016 en biedt hen een minimale informatiebasis om hen in staat te de aan hen gerichte verzoeken te beantwoorden of door te verwijzen.

Deze huidige gids voor migranten is bedoeld als een aanvulling op de bestaande informatie en instrumenten ontwikkeld door de partnerverenigingen, gespecialiseerd op het gebied van de rechten van migranten.

De Pocket Guide is beschikbaar in het Frans en het Engels op de Rechten van de Mens League website: www.liguedh.be

Het is ook beschikbaar in hard copy, in beide talen, op aanvraag bij het secretariaat: +32 (0) 2 209 62 80 - [email protected]

Publication Date:
ma 06 feb 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: