Jaarlijks Statistisch rapport 2007 (EMN)

De voornaamste doelstelling van dit rapport is de beschrijving van statistische trends en gegevens over internationale migratie, asiel en illegale binnenkomst en terugkeer voor het referentiejaar 2007 in België

Cover page rapport

Download publication

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Auteur: EMN

Publication Date:
di 01 sep 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: