Irreguliere Migratie in Europa

Irreguliere migratie is het onderwerp die publieke opinie blijft beroeren in Europa. Beleidsmakers staan onder druk om irreguliere migratie terug te dringen. Men kan zich afvragen of beleidsmaatregelen geleid hebben tot het terugdringen van illegale migratie.

 

Dit rapport werd uitgegeven door de Transatlantic Council on Migration voor een meeting die werg gehouden in november 2010 in Washington DV, met de focus op het "herstellen van vertrouwen in het beheer van migratie en grenzen". Het is een project van het  Migration Policy Institute.

Het rapport besluit dat voor wat betreft de scope op irreguliere migratie in de Europese Unie tussen 2007 en 2010, het totaal aantal vaststellingen van illegale migratie is gedaald in vergelijking met de piek in 2008. Hoewel men vanuit de mediaberichtgeving zou kunnen afleiden dat de Europese grensen in zijn geheel meer doordringbaar zijn geworden, blijkt het eerder om nieuwe specifieke plaatsen van illegale binnenkomst te gaan.

Meer informatie kan worden gevonden in het rapport. Deze publicatie is enkel in het Engels beschikbaar

Auteurs: Christal Morehouse en Michael Blomfield

Publication Date:
ma 09 jan 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: