De rol van georganiseerde criminaliteit in mensensmokkel van West-Afrika naar de Europese Unie

Het nieuwe rapport van de Drugs en Criminaliteitsdienst van de Verenigde Naties (Engelse afkorting: UNODC) onderzoekt de betrokkenheid van georganiseerde criminele bendes in mensensmokkel van West-Afrika naar de Europese Unie.

Irreguliere migratie van West-Afrika naar Europa heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen: de dramatische gebeurtenissen van 2005 in de Spaanse steden van Ceuta en Melilla aan de Marokkaanse kust, het Italiaanse eiland Lampedusa voor de kust van Tunesië, de soms dodelijke overtochten die jonge Afrikaanse migranten ondernemen om de Europese kust te bereiken,... en zo zijn er nog talrijke voorbeelden.

Ook dit jaar kwam irreguliere migratie uitgebreid in de media, vooral in de context van de Arabische Revolte in de Maghreb-landen en door de toegenoemen sociale onrust in sommige West-Afrikaanse landen zoals de Ivoorkust.

De betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij de handel van mensensmokkel is en blijft een erg gevoelig onderwerp in de West-Afrikaanse landen. Dit rapport van UNOCD bevat 4 belangrijke punten:

  • Transnationale bendes zijn meestal betrokken in het smokkelen van migranten van West-Afrika naar de EU. Er zijn echter balangrijke verschillend in de mate van specialisatie en professionalisme
  • Specialisatie en het opbouwen van transantionale criminele netwerken is een veelvoorkomende reactie op een strenger en efficiënter grensbeleid
  • In de meeste gevallen zijn betrokken smokkelaars zelf migranten
  • Irreguliere migranten zien zichzelf in het algemeen niet als slachtoffers, en smokkelaars zien zichzelf niet als criminelen

De UNOCD als hoedster van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, beschikt over specifieke kennis en ervaring die ten dienste kunnen worden gesteld van alle betrokken landen om hen te ondersteunen in zaken die verband houden met de preventie, wetgeving, operaties of vervolging.

Voor meer informatie kunt u terecht op de offiiële website van de UNOCD door hier te klikken.

Publication Date:
ma 03 okt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: