december 2018

Op 12 december 2018 organiseerde het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijks beleidsevenement rond asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van internationale bescherming, legale migratie en integratie kwamen aan bod, alsook de recente evoluties aangaande irreguliere migratie, mensenhandel en terugkeer.  

april 2018

Following the release of its EASO Guidance on reception conditions: operational standards and indicators in December 2016, EASO has just issued the EASO guidance on contingency planning in the context of reception.  
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: EASO

maart 2018

De regering keurde op 24 maart 2018 een nieuw afbouwplan van opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming goed. Vandaag bestaat het opvangnetwerk uit 23.815 opvangplaatsen. Dat moet in 2019 terug gebracht zijn tot 16.629 opvangplaatsen, waarvan 10.044 collectieve plaatsen en 6.585 individuele opvangplaatsen. Met dit plan keert het netwerk terug naar het normale niveau van vóór de opvangcrisis.  
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: reception place

december 2017

Vandaag heeft het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) een conferentie georganiseerd over de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van asiel en migratie die zich hebben voorgedaan in 2017.

oktober 2017

Op 26 oktober 2017 werd de algemene beleidsnota asiel en migratie van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd. De beleidsnota brengt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en beleidsprioriteiten op het vlak van asiel en migratie.  

augustus 2017

The State Secretary for Asylum Policy and Migration Theo Francken and the Walloon Minister for Employment have signed on 29 August a collaboration agreement intended to foster the socio-professional insertion of asylum seekers.
Hoofdthema: Integration, Reception
Trefwoorden: employment

juni 2017

Today, the restricted Council of Ministers has approved the proposal of the State Secretary for Asylum Policy and Migration to create a single registration centre for asylum seekers in Neder-Over-Heembeek.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: registration centre

september 2016

Door de gedaalde instroom van asielzoekers wordt het Belgische opvangnetwerk afgebouwd en de implementatie van het nieuwe opvangmodel hervat.
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: Fedasil, reception centre

juni 2016

Today, the Council of Ministers has approved the proposal of the State Secretary for Asylum Policy and Migration to gradually reduce the Belgian reception capacity.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: Fedasil, reception place

februari 2016

On 15th February, a new vaccination campaign has been launched for newly arrived asylum seekers.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: public health, reception, vaccination

oktober 2015

De Europese Commissie heeft vandaag beslist om het niveau van haar cofinanciering te verhogen voor noodsteun, en dit via het Europees civiele beschermingsmechanisme geactiveerd via Hongarije, Servië, Slovenië en Kroatië.
Hoofdthema: Opvang

september 2015

Following the increase in the number of asylum seekers, the Belgian government approved a series of measures to progressively increase the reception capacity .
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: reception facilities

augustus 2015

The European Commission President, Jean-Claude Juncker, writes on the challenge of the migration issue.

augustus 2015

To face the important inflow of asylum seekers in Belgium, the government has taken measures to create additional reception places.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: reception place

juli 2015

Interior ministers in Brussels on Monday (20 July) fell short of a European Commission-proposed target to relocate 40,000 asylum seekers arriving in Greece and Italy over the next two years. However according to EU Commissioner Avramopoulos significant progress was made on different topics.

december 2014

As part of the implementation of the government agreement of October 2014 as well as of the new reception scheme, the reduction of available reception places for asylum seekers has been approved by the Council of Ministers of 11 December 2014.

december 2014

On 4 December 2014, 22 Syrian refugees landed in Belgium for resettlement. 53 more are expected to arrive by the end of the year. Further resettlements of Syrian refugees are planned in 2015.

augustus 2014

The Royal decree of 15 May 2014 entered into force today, determining conditions of application for internal measures and sanctions to guarantee or restore the order, security and tranquility in reception centers.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: internal rule, reception centre, sanction

oktober 2013

Het Belgische Nationaal Contactpunt van het Europees Migratienetwerk organiseerde een conferentie over de opvang van asielzoekers in België en de Europese Unie.
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: opvangwet

mei 2013

This Conference looked into the strengths and weaknesses of reception system for asylum seekers in terms of quality, efficiency and flexibility. Speakers from Belgium, France and the UK provided a comparative perspective.

maart 2013

The European Committee of Social Rights (ECSR) judgement dated from 23 October 2012, highlighting some deficiencies in foreign children's rights in Belgium, was published today.
Hoofdthema: Reception
Trefwoorden: european social charter

februari 2013

De editie van januari/februari van de nieuwsbrief van het Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO) is verschenen.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: EASO

december 2012

Naar aanleiding van de conferentie die werd georganiseerd door het Ierse contactpunt van het EMN, heeft een breed publiek inzichten uitgewisseld inzake de uitdagingen op het vlak van internationale bescherming.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: EASO

december 2012

Op 29 november organiseerde het Franse NCP van het EMN in Parijs een conferentie over het GEAS. De volgende dag was er een EMN cluster meeting over opvangfaciliteiten voor asielzoekers in de EU: "bestaande systemen en goede praktijken".
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: GEAS