Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN studie over de detectie en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in procedures voor internationale bescherming en terugkeerprocedures.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: kwetsbare groepen

Publicatie datum: 31 maart 2014

Deze focusstudie bestudeert de mechanismen voor opsporing, identificatie en doorverwijzing van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, die in procedures voor internationale bescherming of gedwongen terugkeer (Dublin) verwikkeld zijn.

Publicatie datum: 02 januari 2013

"The Global Report 2012" geeft een overzicht van trends inzake mensenhandel op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Het rapport bevat ook landenprofielen voor elk van 132 landen waarop dit rapport betrekking heeft.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vervolging van mensenhandel

Publicatie datum: 09 januari 2012

Irreguliere migratie is het onderwerp die publieke opinie blijft beroeren in Europa. Beleidsmakers staan onder druk om irreguliere migratie terug te dringen. Men kan zich afvragen of beleidsmaatregelen geleid hebben tot het terugdringen van illegale migratie.
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: grenscontrole