Gezinshereniging in België: het woord aan betrokken actoren op het veld

De Koning Boudewijnstichting organiseerde tussen april 2010 en maart 2011 verschillende vergaderingen waarbij ze trachtte actoren die - door persoonlijke of professionele achtergrond - betrokken zijn op het gebied van het gezinsherenigingsbeleid bijeen te brengen.

In het kader van het gezinsherenigingproject, heeft de Koning Boudewijnstichting tussen april 2010 en maart 2011 verschillende vergaderingen georganiseerd om  actoren - betrokken door hun persoonlijke of professionele achtergrond - op het gebied van gezinsherenigingbeleid samen te brengen.

Ruim honderd deelnemers kregen de gelegenheid om na te denken en bewust te worden van de uitdagingen die met  migratiestoming meekomen.

Deze publicatie vat de belangrijkste bevindingen en conclusies samen die tijdens deze debatten naar boven komen samen met de meest bijzondere ervaringen opgedaan op het veld.

Auteur: Jean Cech - Carine Vassart - Jan Verstraete

Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

Publication Date:
ma 03 okt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: