Publicatie datum: 29 februari 2012

Het Belgische Federale Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) geeft de statitieken bekendgemaakt van vrijwillige terugkeer vanuit België in 2011.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 02 januari 2012

Het jaaroverzicht bespreekt globale statistische trends en verschuivingen tussen januari en december 2010 en behandelt een aantal casestudies. De bevindingen tonen het aanhoudende belang aan van thema's rond gedwongen displacement en staatloosheid.
Hoofdthema: Statistieken

Publicatie datum: 23 november 2011

De belangrijkste doelstelling van dit rapport is de statistische trends over migratie en internationale bescherming voor het referentiejaar 2008 op Europees niveau te beschrijven.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: asielstatistieken