Publicatie datum: 05 augustus 2020

De eerste Inform van het EMN en het OESO over de impact van COVID-19 inzake migratie werd gepubliceerd. Deze Inform focust op verblijfsvergunningen en werkloosheid van migranten. 
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unemployment

Publicatie datum: 25 juni 2013

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: buitenlandse werknemers

Publicatie datum: 27 januari 2011

Heeft de stijging van het werkloosheidscijfer bij immigranten een impact op de publieke financiën? In welke mate heeft de huidige economische crisis een impact op de tewerkstellingsgraad van immigranten? En welke factoren worden erdoor beïnvloed?
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: immigrant