International Migration Outlook 2013 (OESO)

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.

 

 De samenvatting wijst op de volgende algemene trends:

  • Het aantal immigranten in OESO‑landen stijgt, maar blijft een stuk lager dan vóór de economische crisis. Over het algemeen steeg de permanente immigratie in OESO‑landen in 2011 vergeleken met 2010, maar bleef onder de 4 miljoen. Voorlopige cijfers voor 2012 wijzen op een verdere toename.
  • De tijdelijke arbeidsmigratie bleef ongewijzigd vergeleken met 2010 met iets minder dan twee miljoen migranten. OESO‑landen zijn nog steeds aantrekkelijk voor studenten van over de hele wereld, aangezien het aantal internationale studenten in 2010 6% hoger was dan in 2009.
  • India en China zijn nog steeds belangrijke herkomstlanden voor de immigratie in OESO‑landen, maar dit jaar verschijnen Polen en Roemenië in de top drie (na China), vanwege de toegenomen mobiliteit in de Europese Unie. De vrije beweging van personen in Europese OESO‑landen is in 2011 toegenomen en de migratie uit deze regio is nu viermaal gebruikelijker dan migratie van elders. De uitstroom uit landen die het zwaarst door de crisis zijn geraakt, vooral Zuid‑Europese landen, is van 2009 tot 2011 met 45% toegenomen.
  • In 2011 is het aantal asielzoekers in OESO‑landen met meer dan één vijfde gestegen en was sinds 2003 voor het eerst hoger dan 400.000. Deze trend wordt bevestigd door voorlopige cijfers voor 2012. De topbestemmingslanden zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Voornamelijk vanwege de 'Arabische lente' was Italië in 2011 het vierde grootste ontvangende land.
  • Veel overheden hebben striktere regels toegepast op werving uit het buitenland, ter bescherming van hun eigen arbeidsbevolking, vanwege de toenemende werkloosheid. De landen hebben echter ook maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren van buitenlandse arbeidskrachten die hun baan zijn verloren, voornamelijk door ze te laten blijven zodat ze werk kunnen zoeken. Steeds meer landen gebruiken systemen die op punten zijn gebaseerd, omdat dit flexibiliteit biedt bij de selectie van hoogopgeleide kandidaten. Ook programma's voor het aantrekken van beleggers en zakenmensen krijgen aandacht.
  • De situatie van migranten op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren verslechterd, niet alleen qua tewerkstellingsniveau, maar ook vergeleken met de autochtonen. Van 2008 tot 2012 is het aantal werklozen onder allochtone werknemers in de OESO gemiddeld vijf procent gestegen, vergeleken met 3 procent voor autochtonen. Langdurige werkloosheid onder migranten begint in veel OESO‑landen een ernstig probleem te worden. In 2012 heeft bijna één op de twee werkeloze migranten langer dan één jaar naar werk gezocht.
  • Net name geïmmigreerde jongeren en mensen met een laag opleidingsniveau zijn zwaar door de crisis geraakt, vrouwen en hoog opgeleide migranten minder. De impact was het gootst onder migranten uit Zuid‑Amerika en Noord‑Afrika. In 2012 was een recordaantal van 26,6% van de migranten uit Noord‑Afrika in Europa werkloos.
  • De aandacht voor het integratiebeleid en de publieke middelen die eraan worden besteed, variëren sterk in de verschillende landen, ondanks de gemeenschappelijke noodzaak om migranten in de arbeidsmarkt te integreren teneinde mogelijke problemen op de lange termijn te vermijden, zoals onder jonge migranten en autochtone kinderen van immigranten. Sommige landen steken onverminderd veel overheidsgeld in integratie‑initiatieven, terwijl andere de geldkraan nagenoeg hebben dichtgedraaid vanwege de economische recessie en fiscale beperkingen. 

 

Voor meer informatie zie de samenvatting (in het Nederlands) en het persbericht in het Engels of het Frans. Zie ook de opmerkingen  van Angel Gurria, OESO Secretaris-Generaal, die gemaakt werden naar aanleiding van de publicatie van de International Migration Outlook: beschikbaar in het Engels en het Frans.

 

Publication Date:
di 25 jun 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: