Publicatie datum: 22 mei 2013

This guide, which aims at realising the rights of children and families in a irregular migration situation, is the result of the "Building Strategies to Improve the Protection of Undocumented Children in Europe" project

Publicatie datum: 21 mei 2013

Dit document geeft slachtoffers en mensen uit de praktijk een overzicht van de rechten gebaseerd op EU wetgeving.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 01 december 2009

Deze studie bespreekt de bestaande beschermingsstatuten in België in het kader van het asiel- en migratiebeleid, waaronder diegene die zijn geharmoniseerd op Europees niveau. Het betreft de wettelijke basis en de rechten die aan de verschillende statuten zijn verbonden.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asiel

Publicatie datum: 01 november 2005

Wat zijn de rechten van onderdanen van derde landen die illegaal in België verblijven op het vlak van toegang tot medische zorg, huisvesting en sociale zekerheid? Hoe talrijk zijn ze en wat zijn hun problemen. Deze studie focust op deze vragen en maatregelen die in dit verband werden genomen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: informele economie