Illegaal verblijvende derde landers in België

Wat zijn de rechten van onderdanen van derde landen die illegaal in België verblijven op het vlak van toegang tot medische zorg, huisvesting en sociale zekerheid? Hoe talrijk zijn ze en wat zijn hun problemen. Deze studie focust op deze vragen en maatregelen die in dit verband werden genomen.

Over deze studie

Illegale immigratie is erg moeilijk te bestrijden omwille van de dalende prijzen voor internationaal vervoer, de vraag naar goedkope arbeidskrachten in sommige sectoren, de aanwezigheid van gemeenschappen en het bestaan van transnationale netwerken die de "migratie-industrie" fasciliteren. Samenwerking met transitlanden en landen van herkomst is cruciaal. Praktische bezwaren staan vaak de terugkeer van irreguliere migranten in de weg. De vele vragen aangaande de impact van illegale immigratie op migranten, hun gemeenschappen en het gastland komen uitgebreid aan bod in deze studie.
 
Deze studie is enkel in het Engels beschikbaar
 
Autheurs: Het Belgische contactpunt van het Europese Migratienetwerk.
Publication Date:
di 01 nov 2005
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: