Publicatie datum: 21 januari 2016

De monitor bevat administratieve gegevens en statistieken over migratie en asiel, integratie, sociale cohesie en de positie en vertegenwoordiging van vreemdelingen en andere personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, en dit in een regionaal, nationaal en Europees kader.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 02 april 2012

Miet Lamberts, onderzoeker voor het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) biedt een analyse van immigratie data voor Vlaanderen voor het jaar 2011. Het geeft een kijk op hoe eerste, tweede en derde generatie migranten deelnemen aan de Vlaamse samenleving.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie