Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen met een vreemde herkomst in Vlaanderen

Miet Lamberts, onderzoeker voor het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
(HIVA) biedt een analyse van immigratie data voor Vlaanderen voor het jaar 2011. Het geeft een kijk op hoe eerste, tweede en derde generatie migranten deelnemen aan de Vlaamse samenleving.

In deze wordt in eerste instantie dieper ingaan op het hoe en wat van deze integratiemonitor. Er wordt kort bekekenen  waaraan een instrument dat integratie beoogt te monitoren, dient te beantwoorden en hoe ver men hier in Vlaanderen op dit moment staat. Vervolgens worden een aantal recente beschikbare cijfers samengebracht die de positie van personen van vreemde herkomst binnen een aantal maatschappelijke domeinen weergeven.

De studie besluit dat de maatschappelijke participatie van personen van vreemde herkomst aan de Vlaamse samenleving nog steeds minder gunstig is dan de situatie van autochtone Vlamingen. En ook tussen personen van vreemde herkomst onderling, stellen we belang-rijke verschillen vast. Zo zien we dat personen met een vreemde nationaliteit niet-EU27, en dan vooral de vrouwen, zich vaker helemaal niet aanbieden op de arbeidsmarkt.

 

Titel van de Studie:

Cijfers over Integratie 2011. Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen met een vreemde herkomst in Vlaanderen. 2011, Miet Lamberts, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.


 

Publication Date:
ma 02 apr 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: