Publicatie datum: 03 mei 2012

In een geglobaliseerde economische omgeving is arbeidsmigratie, zowel binnen de EU als tussen de EU en de rest van de wereld, een steeds groter wordende realiteit en noodzaak. De coördinatie van de sociale zekerheid beoogt deze mobiliteiten te faciliteren.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: sociale zekerheid