Vergelijkende studie met betrekking tot best practices voor de integratie van hervestigde vluchtelingen in de EU

Dit onderzoeksrapport handelt over de integratie van hervestigde vluchtelingen in de lidstaten van de EU en analyseert het EU beleidskader en nationale praktijken voor hervestiging en integratie en hoe ze kunnen worden verbeterd.

De studie werd gecoördineerd door ECRE en besteld door het Europees Parlement. Uit het onderzoek blijkt dat hoewel in bepaalde gevallen specifieke ondersteuning aan hervestigde vluchtelingen nodig is, er algemeen gesteld nood is om de kwaliteit en aanbod aan integratieondersteuning te verhogen voor alle vluchtelingen, waarvan ook hervestigde vluchtelingen zouden genieten.

Het onderzoek doet de aanbeveling aan lidstaten om permanente verblijfsvergunningen toe te kennen aan de vluchtelingen en af te zien van restrictieve bepalingen inzake nationaliteitsverwerving. Verder dient het EU-beleid ook het tripartite karakter van resettlement te erkennen en werken aan een verbeterde samenwerking tussen lidstaten, ngo's en internationale organisaties. De EU dient ook ondersteuning te bieden voor de creatie van meer duidelijke gemeenschappelijke criteria aangaande hoe integratie, onder meer van hervestigde vluchtelingen, kan worden bevorderd en gemeten.

 

 

Publication Date:
vr 08 feb 2013
Hoofdthema:
Trefwoorden: