Richtlijn 2004/83/EG van de Raad (Asiel Kwalificatierichtlijn)

Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderzins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming.

cover eerste pagina richtlijn

Download publication

Publication Date:
ma 11 apr 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: